Ontmoetingen met je ziel
Welkom » Kernkwaliteiten
Vervormingen Goddelijke kwaliteiten, oorspronkelijke essentie
Afstandelijkheid, afzijdigheid, terugtrekken Vermogen tot objectiviteit, positieve onthechting.
Angst Vertrouwen
Angst Waarschuwing: besef dat er ergens iets mis is. Angst is ook positief in die zin dat het een signaal is dat je wijst op het gebied waar je onwetend over jezelf wenst te blijven.
Arrogantie Verheven idealen.
Dwangmatig grappen maken Humor, er kan geen schoonheid en liefde zijn zonder humor.
Eerzucht en competitie Innerlijke beweging om het beste te maken van wat je kunt zijn.
Eigen wil Op een gezonde manier voor jezelf opkomen.
Egoïsme, ijdelheid, IK-gerichtheid Zoeken naar je eigen innerlijke centrum.
Godsverloochening Het besef van de waarheid dat je een zelfverantwoordelijk handelend wezen bent, het diepere wijzere gods-zelf.
Hebzucht Vermogen om dingen werkelijk op waarde te schatten, in te nemen en te ontvangen.
Haat Vermogen tot werkelijk liefhebben.
Jaloezie en nijd Oprechte waardering voor jezelf én de ander, voor ieders kwaliteiten en wat je hebt en wat de ander heeft.
Kwaadspreken Diepe acceptatie van de ander vanuit mededogen.
List en bedrog Weten wanneer te geven en te ontvangen.
Lijdzaamheid (passief) Het willen vermijden van het toebrengen van pijn.
Minachting voor jezelf, zelfhaat Verlangen naar perfectie.
Machtmisbruik Waar leiderschap; verantwoordelijkheid nemen en de "prijs" voor echt leiderschap betalen.
Negatieve agressie Gezonde assertiviteit, zelfbewust, zelfverzekerd, voor zichzelf op durven komen.
Onderdanigheid Vermogen tot loslaten en overgave.
Onwaardigheid Vermogen om dingen op echte waarde te schatten.
Rigiditeit, wrok, koppigheid Kwaliteit van in je centrum zijn, voor jezelf opkomen, krachtig zijn, op eigen benen staan.
Slachtoffer-zijn; de ander de schuld geven van je eigen onvolmaaktheid Verlangen naar de staat van volmaaktheid die in je kern aanwezig is.
Trots De drang om het beste uit jezelf te halen. Plezier hebben in de dingen zo goed mogelijk (als in je vermogen ligt) te doen.
Verzet, opstandigheid, uitdagend Geest van moed en onafhankelijkheid, een geest die vecht tegen onderwerping en conformiteit.
Veroordelen, oordelen Vermogen om onderscheid te maken, te herkennen en de bereidheid om diepere verbanden te doorzien.
Wantrouwen Inzicht, onderscheidingsvermogen.
Wreedheid Vermogen tot intens en invoelend geven.
Weigering om verantwoordelijk te zijn voor je eigen leven: over controle van het ego, verkramping Kwaliteit van loslaten, van laten stromen. Het vermogen van toegeven en overgave aan de eeuwige stroom van het Zijn.

Bronnen: * The Pathletter: An independent Pathwork Community newsletter from the New York Region Leadership Group. December 1999

               * Lezing #219 Kerstboodschap

 

Vertaald en samengesteld door Catherine Wienneke en Anneke Verburg, januari 2000